CircleG*小繪圖。傳說中的5度

CircleG 於 23/01/2016 發表 收藏文章
CircleG*小繪圖。傳說中的5度

香港 - 下星期一 (25/1) 最低5度...

大家著多件衫 , 頸巾。

聽聞,有D地方已經落雪,香港..幾時會有兩粒雪呢...

((Circle: 你屋企雪櫃大把....>..> 雖然唔系真TAT我都想睇落雪..


圓圈圈 專頁: www.facebook.com/CirclecleG

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

標籤: 香港  下雪  圖文  遊記  漫畫  五度  天氣  

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→