CircleG 日常 185 - 捨得, 不捨得

CircleG 於 14/12/2015 發表 收藏文章
CircleG*腦點系列。捨得,不捨得


捨得, 不捨得, 捨得, 不捨得, 捨得, 不捨得, 捨得, 不捨得 XDDDDDDDD

買乜都系咁話... @v@

。。。。。。。 四 圍 走 系 列 。。。。。。

Circle去左閒閒市集XDD [ 閒閒市集 - 觀牛日 ] (無牛睇既- -..)


(原來話, 因爲系今次地點系觀塘同牛頭角中間所以改今次活動做「觀牛日」XD)

只開12/12, 13/12/2015 - 觀塘巧明街94-96號鴻圖中心地下

原來呢個閒閒市集對上一次系十月啦,連地點都唔同,上次系深水埗。030

以下系 [ 閒閒市集 - 觀牛日 ] , 有興趣既自己去留意下距地下次幾時開XD

皮革、乾花、攝影postcard、手作、食物、繪畫皆有 :D


閒閒市集隔離搭LIM上3樓就已經系 [ 漫漫步市集 ] *0*/

只開12/12, 13/12/2015 - 觀塘巧明街94-96號鴻圖中心3樓A1

做兩日Ja...下次唔知幾時啦

呢個市集反而多數系淨放產品show出黎,同埋有少量 (7-8檔) 手作攤位。

行完XDDDD

。。。。。。。 閒聊 - 吹水泡泡 。。。。。。

小繪圖將會不定期刊於FB專頁:P

Thanks God!!
感謝親愛的各位多多支持!! ^0^/

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→