[KJFOODLIFE 東涌] 菠蘿仔賣菠蘿包 真菠蘿加忌廉


有睇美食車都會見過呢個菠蘿包,其實係東涌都有分店,佢地既菠蘿包係得過獎,難得去一次東涌當然要試下喇。
話明菠蘿包出名緊係有個大菠蘿放左係度,仲戴埋個超型既眼鏡,另外菠蘿包仲可以加雪糕,咁就有埋個大大既雪糕俾你打下卡喇。


呢個得獎美食《鮮忌廉菠蘿包》($20),菠蘿包面皮夠脆不過唔太熱,入面放左一大堆自家製忌廉同埋新鮮菠蘿~不過俾我揀既,都係鍾意食番傳統菠蘿包。


店名:菠蘿仔食堂
地址:東涌港鐵東涌站22號舖

即刻入去Like & Share埋我地既其他頻道:
Facebook: KJFOODLIFE飲食玩樂地圖
Instagram: KJFOODLIFE
Website: KJFOODLIFE飲食玩樂地圖
Openrice: KJFOODLIFE

歡迎合作或查詢:
Email: kjfoodlife@gmail.com

餐牌:

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→