X

《唔想咁落去,就別要走下去》

葦文 Write Man 於 01/04/2018 發表 收藏文章「唉,我都唔想咁落去...」

某某君每次提起戀人,都總是叫苦連天,頭一兩次聽見時友人會好言相勸,再聽幾遍時,就開始會質疑:

「你仲喜歡佢嗎?」

問者用字為「喜歡」,因為他們都聽出某某君對其戀人已沒有「愛」。

雖說「寧教人打仔莫教人分妻」,但有時候故事聽深入的話,會明白分開比繼續下去更正確。

對情人抱怨幾句,那是很正常的事,人總不可能事事完美,有時候會執著某一點的不完美而「呻兩句」,但如果不止是「兩句」,甚至連外人也聽出「分手」的意欲,他/她就真的要考慮那戀情是否要繼續。

「我又唔想分手,唔想無左佢。」

某某君示意繼續戀情,但他行為很明顯,那不是情感上的繼續,只是軀殻上的繼續。

某某君就好像那些經常抱怨自己工作,而又繼續留下來工作的人,那些一方面埋怨公司刻薄自己,卻又堅持找到新職位才走的人。

可是,「騎牛搵馬」這四個字,從來不能套用在感情之上。

「唔想無左佢?你只係唔自己一個人啫!」

有種人很賤,跟不喜歡的人一起,可以說是犯賤,也可以說是下賤,生人霸死地。

「唔鍾意人就唔好害人啦!」

唔想咁落去,就別要走下去。


============================

Facebook 葦文 Write Man
https://m.facebook.com/writing.with.a.pen/


Fanpiece 葦文 Write Man
http://lifestyle.fanpiece.com/writingman/

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→