[KJFOODLIFE 中環] 濃滑雞白湯 超厚身超稔雞肉


呢間拉麵愈開愈多間,但係到而家仲係間間都要排隊,唯有食個Early Dinner唔駛等咁耐,最後六點去到就唔駛等位就入到,不過都係得番一兩個位。
格局就都係一貫拉麵店既樣,吧台位可以望到師傳即席整拉麵既情況,另外就會有一啲位對窗外,望到蘭桂芳既盛況。叫左個《雞叉燒味玉雞白湯拉麵》($88),最鍾意食個味玉中間流心就超級正,飲啖個湯雞湯味幾出,同都算幾滑溜,不過食左半碗就幾口乾係咁要飲水,雞叉燒好厚身而又煮至好軟稔,麵身係幼身同埋唔算好掛湯。


店名:霸嗎拉麵
地址:中環德己立街22號地舖
即刻入去Like & Share埋我地既其他頻道:
Facebook: KJFOODLIFE飲食玩樂地圖
Instagram: KJFOODLIFE
Website: KJFOODLIFE飲食玩樂地圖
Openrice: KJFOODLIFE

歡迎報料同合作:
Email: kjfoodlife@gmail.com
Mobile: 63525193

餐牌:如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→